To the homepage of Moto Morini Club Nederland
Nederlandse indexpagina van Moto Morini Club Nederland
javascript: menubovenHow to contact Moto Morini Club Nederland:
Full contact details for all Club officials can be found in our Club magazine "Rebello".
Please feel free to e-mail us with any comments or questions.

The e-mail address is shown in a way that the email spammers robots/spiders cannot
read them, but you can use them by just clicking on them.

Administration Moto Morini Club Nederland

Financial Commission:
 • Luc van Bergenhenegouwen
 • Marco Dekker

Commission Rebello Clubmagazine: redactie 'at' motomoriniclub.nl
 • Hans Jansens

Website Commission:
 • Tony Kersbergen
 • Rob Geubel

Club shop:
 • Fer van der Burg
Contact opnemen met Moto Morini Club Nederland:

Wil je je aanmelden als lid?!
Stuur dan een e-mail aan de webmaster, zie het e-mail adres hieronder.
N.B. Volledige contactgegevens, zoals (e-mail)adressen en telefoonnummers van de Club bobo's staan vermeld in ons Clubblad "Rebello".

BELANGRIJK: onderaan deze pagina de verklaring omtrent de privacy van Clubleden.
Let op: de e-mail adressen worden op zo'n manier weergegeven dat de automatische zoekrobots/ spiders van de e-mail spammers deze niet kunnen lezen. Je kunt gewoon op de e-mail links klikken om te mailen.

Bestuur Moto Morini Club Nederland

Kascommissie:
 • Luc van Bergenhenegouwen
 • Marco Dekker

Redactiecommissie Rebello: redactie 'at' motomoriniclub.nl
 • Hans Jansens

Commissie website:
 • Tony Kersbergen
 • Rob Geubel

Club winkel:
 • Fer van der Burg


Privacy Clubleden
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) die per 25 mei 2018 van kracht is moet onze Club zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens van de Leden.
In het Ledenbestand van Moto Morini Club Nederland worden de volgende gegevens van Leden opgenomen: voornaam, achternaam, adres, woonplaats, (NAW-gegevens) en bankrekening nummer. Voorts contactgegevens, zoals e-mail adres en telefoonnummer. Tot slot wordt het type Moto Morini vastgelegd. Meer gegevens worden niet gevraagd en worden daarom ook niet vastgelegd.
(Nieuwe)Leden/donateurs worden geacht akkoord te gaan met het vastleggen van bovenstaande gegevens in het Ledenbestand. Indien niet akkoord, dan svp contact opnemen met de Penningmeester over welke gegevens niet mogen worden vastgelegd in het Ledenbestand. Na opzegging/beëindiging van het Lidmaatschap van Moto Morini Club Nederland worden alle bovenstaande gegevens zo snel mogelijk (max. 1 maand) verwijderd uit het Ledenbestand en vernietigd. Het totale Ledenbestand wordt maximaal één maal per twee jaar gepubliceerd in Clubblad Rebello. Bezwaar tegen het opnemen van de eigen gegevens in het overzicht dat in Rebello wordt gepubliceerd is uiteraard mogelijk. Leden dienen hierover contact op te nemen met de Penningmeester. Op de website worden nooit gegevens uit het Ledenbestand gepubliceerd, ook niet in het afgeschermde (Leden)deel van de website. Communicatie met de Leden vindt in principe plaats per e-mail. Indien geen e-mail beschikbaar, dan wordt per post gecommuniceerd. Bij email aan (alle) Leden wordt gebruik gemaakt van de BCC (Blind Carbon Copy) functie, zodat de e-mail adressen van andere geadresseerden niet kenbaar zijn.

Back to indexpage
Terug naar de indexpagina