Datum: 4 maart 2017
Plaats: Eerste Sassemsche Motormuseum, Hoofdstraat 327, 2171 BH Sassenheim
Tijd: 11.00, welkom vanaf 10.30u

Attentie: Om de club levend te houden hebben we jullie mening en bijdragen hard nodig. Met z'n allen zijn we tenslotte de club.
Derhalve: komt allen!! Svp even melden via de mail mmsassem 'at' gmail.com of je wel/niet komt. Dan weet ik in ieder geval voor
hoeveel koffie en koek ik moet zorgen ... Hopelijk tot 4 maart en met vriendelijke groet, Ton Langeveld


Agenda:

 1. Opening, welkom & mededelingen
   
 2. Bestuursmededelingen: aftreden oud bestuur, voordragen en voorstellen kandidaat bestuursleden, bezwaren, andere kandidaten?
   
 3. Benoeming nieuw bestuur:
  a. voorzitter
  b. secretaris
  c. penningmeester
   
 4. FinanciŽn stand van zaken, vaststelling jaarlijkse contributie
   
 5. WA-verzekering van de Club, bestuursaansprakelijkheid
   
 6. Toekomst van de MM-club:
  a. Wat willen we met de club: echt of virtueel?
  b. Wat verwacht u van het bestuur?
  c. Wat wilt u inbrengen?
  d. Hoe verloopt de communicatie: (groeps)mail? Website?
  e. Welke activiteiten met / van de club?
  f. Wat organiseren we zelf, waar doen we als Moto Morini Club Nederland aan mee?
  g. Leden met specifieke expertise MM? Vraagbaak? Typespecialisten?
   
 7. Rebello
  a. Hoe vaak per jaar?
  b. Bijdragen / kopij?
  c. Nieuwe rubriek(en)
   
 8. Website
 9.  
 10. Rondvraag, WVTTK
   
 11. Sluiting